HR & People

BitaBIZ er en personaleplatform med fokus på tidsregistrering, deling af tilstede-status og planlægning

HR & People

BitaBIZ er en personaleplatform med fokus på tidsregistrering, deling af tilstede-status og planlægning.

Personaleadministration

Overblik over jeres medarbejdere

hr styring

Opfølgning

Se, hvem, der har været logget ind og hvem, der ikke har i.f.m opstart.

Stamdata

Opnå et brugervenligt overblik over jeres medarbejdere. Inkl. politik tilkoblet den enkelte medarbejder, roller, tidsregistreringsadgang, godkender, m.m.

Fokus på automatisk brugeradministration?

Når BitaBIZ integreres til jeres Microsoft Azure Active Directory oprettes medarbejdere inkl. stamdata automatisk.

office365 integration

Automatisk on-boarding| Automatisk off-boarding| Single sign-on | Office365 integration

Læs mere her!

Tags

Skab et fleksibelt overblik via medarbejdertags

Tags og lokation

Enkelt overblik

Via tags oprettes et fleksibelt organisatorisk overblik tilpasset jeres virksomhed. Tags er en nem og enkel genvej til at skabe overblik.

Medarbejder profiler

Hvem har firmabetalt mobil eller pc? Hvem er vores sikkerhedsrepræsentant? Hvem er vores superbruger i Excel? Hvem arbejder fra hvilket kontor og hvilken lokation i et land, m.v.

Sikker deling af personaledokumenter

BitaBIZ er integreret med Sharepoint/ Onedrive dokumenthåndteringssystem

Onedrive document sharing

Dokument deling

Link og del personaledokumenter til medarbejdere og chefer via BitaBIZ.

Telefonbog

Få adgang til kontaktinformation på mobilen, web-portal og fra Outlook.

Telefonbog

Statistik

Få real time organisatoriske nøgletal. Vores udvalg af rapporter imødekommer såvel den lille som store globale virksomheds behov for indsigt i organisatoriske nøgletal.

HR statistik

Fokus på organisatoriske nøgletal?

Med BitaBIZ bliver HR nøgletal automatisk beregnet og analyseret i jeres virksomhed.

hr statistik

Personaleomsætning | In/out analyse | Anciennitetsanalyse | Jubilæumsliste | Revisionsliste over ansatte

Læs mere her!

Personaleadministration

Overblik over jeres medarbejdere.

Stamdata

Opnå et brugervenligt overblik over jeres medarbejdere. Inkl. politik tilkoblet den enkelte medarbejder, roller, tidsregistreringsadgang, godkender, m.m. .

Opfølgning

Se, hvem, der har været logget ind og hvem, der ikke har i.f.m opstart.

hr styring

Fokus på automatisk brugeradministration?

Når BitaBIZ integreres til jeres Microsoft Azure Active Directory oprettes medarbejdere inkl. stamdata automatisk.

office365 integration

Automatisk on-boarding | Automatisk off-boarding | Single sign-on | Office365 integration

Læs mere her!

Tags

Skab et fleksibelt overblik via medarbejdertags.

Medarbejder profiler

Hvem har firmabetalt mobil eller pc? Hvem er vores sikkerhedsrepræsentant? Hvem er vores superbruger i Excel? Hvem arbejder fra hvilket kontor og hvilken lokation i et land, m.v.

Enkelt overblik

Via tags oprettes et fleksibelt organisatorisk overblik tilpasset jeres virksomhed. Tags er en nem og enkel genvej til at skabe overblik.

Tags og lokation

HR & People

Tags and location

Flexible overview of your employee

Do you need to create an organizational view customized to your company? Easily create tags and add them to employee profiles. For example, who has a company-paid mobile or PC? Who is our security representative? Who is our Excel super user? Who is working from which office location?

Tags and location

Sikker deling af personaledokumenter

BitaBIZ er integreret med Sharepoint/ Onedrive dokumenthåndteringssystem.

Dokument deling

Link og del personaledokumenter til medarbejdere og chefer via BitaBIZ.

Onedrive document sharing

HR & People

Tags and location

Flexible overview of your employee

Do you need to create an organizational view customized to your company? Easily create tags and add them to employee profiles. For example, who has a company-paid mobile or PC? Who is our security representative? Who is our Excel super user? Who is working from which office location?

Tags and location

Telefonbog

Få adgang til kontaktinformation på mobilen, web-portal og fra Outlook.

Telefonbog

HR & People

Tags and location

Flexible overview of your employee

Do you need to create an organizational view customized to your company? Easily create tags and add them to employee profiles. For example, who has a company-paid mobile or PC? Who is our security representative? Who is our Excel super user? Who is working from which office location?

Tags and location

Statistik

Få real time organisatoriske nøgletal. Vores udvalg af rapporter imødekommer såvel den lille som store globale virksomheds behov for indsigt i organisatoriske nøgletal.

HR statistik

HR & People

Tags and location

Flexible overview of your employee

Do you need to create an organizational view customized to your company? Easily create tags and add them to employee profiles. For example, who has a company-paid mobile or PC? Who is our security representative? Who is our Excel super user? Who is working from which office location?

Tags and location

Fokus på organisatoriske nøgletal?

Med BitaBIZ bliver HR nøgletal automatisk beregnet og analyseret i jeres virksomhed.

hr statistik

Personaleomsætning | In/out analyse | Anciennitetsanalyse | Jubilæumsliste | Revisionsliste over ansatte

Læs mere her!

Self-service medarbejderportal

Skal jeres medarbejdere have adgang til at opdatere personlige oplysninger som privatadresse, privat e-mail, fødselsdag m.v. selv? Eller skal jeres administration gøre dette? Begge tilgange er mulig.

hr styring

HR & People

Tags and location

Flexible overview of your employee

Do you need to create an organizational view customized to your company? Easily create tags and add them to employee profiles. For example, who has a company-paid mobile or PC? Who is our security representative? Who is our Excel super user? Who is working from which office location?

Tags and location

Self-service medarbejderportal

Skal jeres medarbejdere have adgang til at opdatere personlige oplysninger som privatadresse, privat e-mail, fødselsdag m.v. selv? Eller skal jeres administration gøre dette? Begge tilgange er mulig.

hr styring

Hvad er næste trin?

… det er nemt at indlæse jeres medarbejdere

Næste trin
kom igang

Prøv BitaBIZ gratis

✓ 30 dages prøve ✓ Fuld support ✓ Ingen binding

start nu
start nu
Kontakt
Kontakt