360 graders indsigt i virksomhedens arbejdstid

Analyse af jeres nøgletal med BitaBIZ.

Vores arbejdstimeløsning består af en række Excel-rapporter, der detaljeret analyserer arbejdstiden i din virksomhed.

Rapporterne hentes i rapportbiblioteket via HR-rollen.

Rapporterne opdateres automatisk, når din API-nøgle indsættes i rapporterne.

time registration statistics
time registration statistics

360 graders indsigt i virksomhedens arbejdstid

Analyse af jeres nøgletal med BitaBIZ.

Vores arbejdstimeløsning består af en række Excel-rapporter, der detaljeret analyserer arbejdstiden i din virksomhed.

Rapporterne hentes i rapportbiblioteket via HR-rollen.

Rapporterne opdateres automatisk, når din API-nøgle indsættes i rapporterne.

Statistik

Vores statistikmodul arbejder på flere områder:

  • Arbejdstid

Kapacitetsberegning

– ved daglig arbejdstidstidsregistrering

Indsigt i den enkelte medarbejders kapacitet. Medarbejderen registrerer sin daglige arbejdstid (eksempelvis på jobkoder/projektkoder).

Registreret arbejdstid beregnes vs. medarbejderens officielle normtimer (kapacitet).

Rapporten viser hvis en medarbejder overskrider sine aftalte normtimer og udføre overarbejde i en valgt periode.

Team kapacitet rapport

Nøgletal:

Team kapacitet rapport
  • Sygefravær

Arbejdstidens fordeling

Hvis arbejdstiden registreres på aktiviteter eller projekter opnås overblik over arbejdstidens fordeling.

Overblikket indeholder også tid anvendt på fravær (ferie, afspadsering, sygedage).

Arbejdstidens fordeling rapport

Nøgletal:

Arbejdstidens fordeling rapport
  • Arbejdstid

Den effektive arbejdstid

– overarbejdsregistrering

Indsigt i den effektive arbejdstid per medarbejder. I rapporten er den effektive arbejdstid beregnet ved normtimerne + registreret overarbejde er fratrukket betalt fravær.

Overarbejde rapport

Nøgletal:

Overarbejde rapport
  • Arbejdstid

Overarbejdets fordeling

Indsigt i overarbejdets fordeling på overarbejdstarifer.

Indsigt i fraværstimers fordeling på fraværstyper.

Overarbejdstimer og fraværstimers andel af total antal timer.

Arbejdstidens fordeling rapport

Nøgletal:

Overarbejdets fordeling rapport
  • Arbejdstid

Budget

Undgå overraskelser.

Få overblik over det samlet tidsforbrug i.f.t. indtastet budget​

Budget rapport

Nøgletal:

Budget rapport

Bliv klogere på EU’s arbejdstidsdirektiv