Overarbejde og afspadsering

Registrering af afvigelser fra aftalt arbejdstid, der skal lønudbetales eller opdatere en timebank.

Administration af den daglige arbejdstid kan være krævende.

Med afvigelsesregistrering af overarbejde reduceres opgaven til et minimum.
Med denne tilgang skal jeres ansatte kun registrere afvigelser fra aftalt arbejdstid.

Det skaber fokus på overarbejdet i jeres virksomhed og minimere jeres medarbejderes administration af arbejdstid.

overarbejde
overarbejde

Overarbejde og afspadsering

Registrering af afvigelser fra aftalt arbejdstid, der skal lønudbetales eller opdatere en timebank.

Administration af den daglige arbejdstid kan være krævende.

Med afvigelsesregistrering af overarbejde reduceres opgaven til et minimum.
Med denne tilgang skal jeres ansatte kun registrere afvigelser fra aftalt arbejdstid.

Det skaber fokus på overarbejdet i jeres virksomhed og minimere jeres medarbejderes administration af arbejdstid.

Frigiv administrative ressourcer i hverdagen

Spar tid og skab fokus ved kun at lade medarbejdere registrere afvigelser fra aftalt arbejdstid.

BitaBIZ giver jer:

✓ Online timebank der kan anvendes med og uden normtimer.

✓ Overarbejde optjent med en faktor (1:X).

✓ Automatisk optjening af timer til timebanken per måned, kvartal og år.

✓ Opdatering af normtid og afvigelser fra normtid til jeres lønsystem.

✓ Indsigt i optjent overarbejde lagt i timebank og/eller udbetalt.

✓ Overblik over timebank saldoen for medarbejder, chef og administration.

✓ Fleksible timebank politikker der administrerer max og min saldi.

Administration af overarbejde

Komplet løsning til administration af overarbejde til henholdsvis lønudbetaling og/eller afspadsering.

overarbejde

Forskellige tariffer?

Brugervenlig registrering af overarbejde, også hvis der er forskellige overarbejdstariffer.

Komplet overblik til medarbejder

Både grafisk årskalender og traditionel listevisning.

Timebank

Hvis overarbejdstimerne optjenes til afspadsering, indsættes timerne i timebanken.

Godkenderflow og opfølgning på overarbejde

Værktøjer til lederen, der giver den nødvendige indsigt til at styre sit team.

Godkenderflow og opfølgning

Effektiv godkendelsesproces

Godkend overarbejdstimer fra mobil, web-portal og Outlook.

Overblik og opfølgning til chefen

Chefen har adgang til den enkelte medarbejders kalender. Via kalenderadgang kan chefen nemt skabe sig overblik og følge op på overarbejde i sin afdeling.

Statistik

Detaljeret overblik over udført overarbejde i jeres virksomhed.

Overarbejde rapport

Hurtigt overblik

Komplet overblik over den enkelte medarbejders, afdeling eller personalegruppes overtid og fravær i en valgt periode.

Forskellige satser?

Hvis I har forskellige løntariffer eller timebanksatser, opdeles ekstratiden herefter.

Fleksibilitet

Vælg perioder frem og tilbage i tiden. Vælg hvilke overtids-og fraværs-typer, der skal medtages i rapporten.

Fokus på arbejdstiden?

Med BitaBIZ bliver både fraværstimer og arbejdstimer detaljeret analyseret i jeres virksomhed.

hr statistik

Kapacitet | Projekttimer | Overarbejdstimer | 48-timers-reglen | Tidsbudget | Løntimer | Fraværstimer

Løneksport med indbygget IQ

Fejlfri lønkørsel

Løneksport

Kontrol

Kun godkendt overarbejde sendes til udbetaling i lønsystemet.

Ikke lønbehandlet

Hvis overarbejde har status ”ikke lønbehandlet”, sendes timerne til udbetaling.

Lønbehandlet

Allerede lønbehandlede timer bliver låst og kommer ikke med i løneksporten igen.

Opsætning, der er enkel og ligetil

Det tager kun 5 minutter at oprette en overarbejdspolitik der er målrettet jeres personalegrupper og evt. også flere lande.

overarbejde opsætning

Opret jeres overarbejdstyper

Opret jobkoder, der beskriver jeres overarbejds-politik.

Sats/tarif

Skal overarbejdet udbetales via lønnen eller optjenes til timebanken (med eller uden en faktor).

Målret overarbejdstyper til personalegrupper

Administration af overarbejde

Komplet løsning til administration af overarbejde til henholdsvis lønudbetaling og/eller afspadsering.

Forskellige tariffer?

Brugervenlig registrering af overarbejde, også hvis der er forskellige overarbejdstariffer.

Komplet overblik til medarbejder

Både grafisk årskalender og traditionel listevisning.

Timebank

Hvis overarbejdstimerne optjenes til afspadsering, indsættes timerne i timebanken.

overarbejde

Godkenderflow og opfølgning på overarbejde

Værktøjer til lederen, der giver den nødvendige indsigt til at styre sit team.

Effektiv godkendelsesproces

Godkend overarbejdstimer fra mobile web-portal og Outlook.

Overblik og opfølgning til chefen

Chefen har adgang til den enkelte medarbejders kalender.

Via kalenderadgang kan chefen nemt skabe sig overblik og følge op på overarbejde i sin afdeling.

Godkenderflow og opfølgning

Statistik

Detaljeret overblik over udført overarbejde i jeres virksomhed.

Hurtigt overblik

Komplet overblik over den enkelte medarbejders, afdeling eller personalegruppes overtid og fravær i en valgt periode.

Fleksibilitet

Vælg perioder frem og tilbage i tiden. Vælg hvilke overtids-og fraværs-typer, der skal medtages i rapporten.

Forskellige satser?

Hvis I har forskellige løntariffer eller timebanksatser, opdeles ekstratiden herefter.

Overarbejde rapport

Fokus på arbejdstiden?

Med BitaBIZ bliver både fraværstimer og arbejdstimer detaljeret analyseret i jeres virksomhed.

hr statistik

Kapacitet | Projekttimer | Overarbejdstimer | 48-timers-reglen | Tidsbudget | Løntimer | Fraværstimer

Løneksport med indbygget IQ

Fejlfri lønkørsel

Kontrol

Kun godkendt overarbejde sendes til udbetaling i lønsystemet.

Ikke lønbehandlet

Hvis overarbejde har status ”ikke lønbehandlet”, sendes timerne til udbetaling.

Lønbehandlet

Allerede lønbehandlede timer bliver låst og kommer ikke med i løneksporten igen.

Løneksport

Enkel og lige til opsætning

Det tager kun 5 minutter at oprette en overarbejdspolitik der er målrettet jeres personalegrupper og evt. også flere lande.

Opret jeres overarbejdstyper

Opret jobkoder, der beskriver jeres overarbejds-politik.

Målret overarbejdstyper til personalegrupper

Sats/tarif.

Skal overarbejdet udbetales via lønnen eller optjenes til timebanken (med eller uden en faktor).

overarbejde opsætning

Prøv BitaBIZ gratis

✓ 30 dages prøve ✓ Fuld support ✓ Ingen binding