time registration statistics

Statistik med 360 graders indsigt i jeres virksomhed

BitaBIZ analyserer jeres fravær, arbejdstid og HR nøgletal i dybden.

Et præcist indblik i virksomhedens nøgletal kræver ofte mange ressourcer, men I behøver ikke at nedprioritere opgaven.

BitaBIZ har et indbygget statistik modul. Det giver jer præcise rapporter med beregning af alle officielle nøgletal inden for fravær, arbejdstid og HR.

Det giver jer grundlag for arbejdet med at optimere jeres virksomhed.

Statistik med 360 graders indsigt i jeres virksomhed

BitaBIZ analyserer jeres fravær, arbejdstid og HR nøgletal i dybden.

Et præcist indblik i virksomhedens nøgletal kræver ofte mange ressourcer, men I behøver ikke at nedprioritere opgaven.

BitaBIZ har et indbygget statistik modul. Det giver jer præcise rapporter med beregning af alle officielle nøgletal inden for fravær, arbejdstid og HR.

Det giver jer grundlag for arbejdet med at optimere jeres virksomhed.

time registration statistics

Rapport bibliotek

BitaBIZ giver jer en komplet samling af
nøgletal inden for arbejdstid, fravær og HR.

I får blandt andet:

✓ Rapport bibliotek

✓ Sygefravær – Bradford faktoren

✓ Sygefravær – 120 dages reglen

✓ Fravær – restferie og feriefri

✓ Arbejdstid – 48 timers reglen

✓ Arbejdstid – kapacitetsudnyttelse

✓ Arbejdstid – løntimer pr medarbejder, afdeling m. fl.

✓ HR – personaleomsætning, tilgang og afgang

✓ Timebank – overarbejdets udvikling

Statistik

Vores statistikmodul arbejder på flere områder:

  • Sygefravær

Virksomhed

Indsigt i hvordan antal sygedage fordeler sig over året.

Benchmark af sygedage per måned i.f.t. sidste år.

Forecast af forventet antal sygedage baseret på historik.

Statistikken viser stigende eller faldende trends.

Sygeperioder rapport

Nøgletal:

Sygeperioder rapport
  • Sygefravær

Afdelinger

Indsigt i den enkelte afdeling på 3 vigtige parametre:

  • Gns. antal sygedage per medarbejder.
  • Gns. antal sygeperioder per medarbejder.
  • Gns. antal sygedage per periode.

Statistikken identificerer hvis en afdeling har meget kortvarigt sygefravær – meget kortvarigt sygefravær kan være en identifikation på faldende produktivitet.

sygedage rapport

Nøgletal:

sygedage rapport
  • Sygefravær

Medarbejder

Indsigt i den enkelte medarbejders sygefravær på 2 vigtige parametre: antal sygedage per medarbejder og antal sygeperioder per medarbejder.

Dertil identificerer rapporten det gns. antal dage per sygeperiode.

Statistikken identificerer medarbejdere med et højt antal sygedage og/ eller et højt antal sygeperioder.

sygedage rapport

Nøgletal:

sygedage rapport
  • Sygefravær

Bradford faktoren

Hyppigt sygefravær stresser ofte den daglige drift mere end langtidssygemeldinger.

Bradford faktoren er et nøgletal, der sætter fokus på korttidsfravær og hyppigt sygefravær i virksomheder.

Hvis en medarbejder over en 12 måneders periode har en Bradford faktor på +400, bør man overveje at indkalde medarbejderen til en afklarende sygesamtale.

bradford faktoren rapport

Nøgletal:

bradford faktoren rapport
  • Sygefravær

Sygeperioders varighed

Mange korte sygeperioder kan være udtryk for underliggende utilfredshed i organisationen.

Grafen følger udviklingen i det korte sygefravær de seneste 3 år.

Statistikken identificerer, hvis det korte sygefravær er stigende.

Sygeperioder rapport

Nøgletal:

Sygeperioder rapport
  • Sygefravær

120 dagesreglen

Hvis en medarbejder er syg om fredagen og mandagen, så skal weekenden tælle med som sygedage, hvis jeres virksomhed følger 120 dagesreglen.

Rapporten medregner weekender, hvor der ligger sygedage på hver side af weekenden.

120 Reglen

Nøgletal:

120 Reglen

Bliv klog på EU’s arbejdstidsdirektiv?