Statistik:

Sygefravær
Arbejdstid

Komplet indsigt i virksomhedens sygefravær

Vores sygefraværsløsning består af en række Excel-rapporter, der detaljeret analyserer sygefraværet i jeres virksomhed.

Rapporterne hentes i rapport-biblioteket via HR-rollen.

Rapporterne opdateres automatisk med jeres BitaBIZ-data, når jeres API-nøgle indsættes i rapporterne.

Komplet indsigt i virksomhedens sygefravær

Vores sygefraværsløsning består af en række Excel-rapporter, der detaljeret analyserer sygefraværet i jeres virksomhed.

Rapporterne hentes i rapport-biblioteket via HR-rollen.

Rapporterne opdateres automatisk med jeres BitaBIZ-data, når jeres API-nøgle indsættes i rapporterne. 

  • Sygefravær

Virksomhed

Indsigt i hvordan antal sygedage fordeler sig over året.

Benchmark af sygedage per måned i.f.t. sidste år.

Forecast af forventet antal sygedage baseret på historik.

Statistikken viser stigende eller faldende trends.

Nøgletal:

Benchmark og forecast per måned
Sygedage i alt per år
Antal sygedage per måned
Sygedage fordelt på ugedage
  • Sygefravær

Afdelinger

Indsigt i den enkelte afdeling på 3 vigtige parametre:

  • Gns. antal sygedage per medarbejder.
  • Gns. antal sygeperioder per medarbejder.
  • Gns. antal sygedage per periode.

Statistikken identificerer hvis en afdeling har meget kortvarigt sygefravær – meget kortvarigt sygefravær kan være en identifikation på faldende produktivitet.

Nøgletal:

Antal sygeperioder per afdeling
Antal sygedage per afdeling
Gns. sygedage per periode
  • Sygefravær

Medarbejder

Indsigt i den enkelte medarbejders sygefravær på 2 vigtige parametre: antal sygedage per medarbejder og antal sygeperioder per medarbejder.

Dertil identificerer rapporten det gns. antal dage per sygeperiode.

Statistikken identificerer medarbejdere med et højt antal sygedage og/ eller et højt antal sygeperioder.

Nøgletal:

Antal sygeperioder per medarbejder
Antal sygedage per medarbejder
Gns. sygedage per periode per medarbejder
  • Sygefravær

Bradford faktoren

Hyppigt sygefravær stresser ofte den daglige drift mere end langtidssygemeldinger.

Bradford faktoren er et nøgletal, der sætter fokus på korttidsfravær og hyppigt sygefravær i virksomheder.

Hvis en medarbejder over en 12 måneders periode har en Bradford faktor på +400, bør man overveje at indkalde medarbejderen til en afklarende sygesamtale.

Nøgletal:

Antal sygeperioder per medarbejder
Antal sygedage per medarbejder
Bradford faktor per medarbejder
  • Sygefravær

Sygeperioders varighed

Mange korte sygeperioder kan være udtryk for underliggende utilfredshed i organisationen.

Grafen følger udviklingen i det korte sygefravær de seneste 3 år.

Statistikken identificerer, hvis det korte sygefravær er stigende.

Nøgletal:

Fordeling af sygeperioders varighed
Benchmark i.f.t. tidligere år
  • Sygefravær

120 dagesreglen

Hvis en medarbejder er syg om fredagen og mandagen, så skal weekenden tælle med som sygedage, hvis jeres virksomhed følger 120 dagesreglen.

Rapporten medregner weekender, hvor der ligger sygedage på hver side af weekenden.

Nøgletal:

Antal sygedage på ugedage
Antal sygedage i weekender
Antal sygedage beregnet efter 120 dagesreglen

Prøv BitaBIZ i dag

BitaBIZ er den nemme genvej til effektiv administration og fokus på planlægning og kommunikation.

Prøv BitaBIZ i dag

BitaBIZ er den nemme genvej til effektiv administration og fokus på planlægning og kommunikation.

Kom igang

Prøv BitaBIZ i dag

BitaBIZ er den nemme genvej til effektiv administration og fokus på planlægning og kommunikation..

kom i gang