Tidsregistrering til den moderne virksomhed

Smart håndtering af jeres timer, fravær m.m.

BitaBIZ tilbyder en række out-of-the-box løsninger til tidsregistrering med nem implementering på tværs af jeres organisation.

Løsningerne kan målrettes jeres personalegruppers behov for registrering af timer, fravær, overarbejde, afspadsering, flextid, kørsel, m.f.

Det letter jeres administration, planlægning og kommunikation.

tidsregistrering system
tidsregistrering system

Tidsregistrering til den moderne virksomhed

Smart håndtering af jeres timer, fravær m.m.

BitaBIZ tilbyder en række out-of-the-box løsninger til tidsregistrering med nem implementering på tværs af jeres organisation.

Løsningerne kan målrettes jeres personalegruppers behov for registrering af timer, fravær, overarbejde, afspadsering, flextid, kørsel, m.f.

Det letter jeres administration, planlægning og kommunikation.

Tidssystem målrettet jeres virksomhed

Tilpas BitaBIZ efter jeres personalegruppers behov for
tidsregistrering og fraværsregistrering.

Det letter jeres registrering og håndtering af:

✓ Ferie & Feriefri

✓ Sygefravær & Andet fravær

✓ Overarbejde & Afspadsering

✓ Flextid & Arbejdstid

✓ Løntimer & Projekttimer

✓ Arbejder hjemme & Planlægning

✓ Personaleadministration

✓ Kørselsafregning

Ferieplanlægning
ferie

Ferieplanlægning

Administration og planlægning

Undgå at ferieansøgninger bliver aftalt mundtligt eller via e-mail. Få overblik over, hvilke kollegaer, der har booket ferie, og om en ferie er godkendt eller afventer godkendelse.

Med BitaBIZ reduceres behovet for administrativ opfølgning og efterregistreringer af afholdt ferie. BitaBIZ sikrer, at alle feriedage planlægges og registreres i én arbejdsgang.

Godkendt ferie opdateres automatisk til jeres forretningssystemer.

Fravær

Vacation logoFerieplanlægning

Administration og planlægning

Undgå at ferieansøgninger bliver aftalt mundtligt eller via e-mail. Få overblik over, hvilke kollegaer, der har booket ferie, og om en ferie er godkendt eller afventer godkendelse.

Med BitaBIZ reduceres behovet for administrativ opfølgning og efterregistreringer af afholdt ferie. BitaBIZ sikrer, at alle feriedage planlægges og registreres i én arbejdsgang.

Godkendt ferie opdateres automatisk til jeres forretningssystemer.

Ferieplanlægning
ferie

Feriefri og omsorgsdage

Løsning til håndtering af ekstra feriedage

Opret tæller til omsorgsdage, feriefridage og 6. ferieuge.

Markér optjeningsprincip og vælg om jeres medarbejdere skal registrere i dage eller dage og timer.

Feriefri og omsorgsdage
Sygefravær
Sygedage

Sygefravær

Sygefraværsregistrering, der virker!

Det kan være svært at skabe fokus på sygefravær – ofte ved chefer og medarbejdere ikke, hvor mange sygedage, de har haft.

De fleste medarbejdere melder sig i dag syg via SMS (+33%) til en kollega eller chefen, resten via e-mail eller en telefonbesked. Det kan derfor være en udfordring at få fraværet registreret og fraværsstatus delt med kolleger.

​BitaBIZ skaber fokus, gennemsigtighed og forbedret kommunikation samtidig med, at den administrative produktivitet forbedres.

Fravær

Sygefravær

Sygefraværsregistrering, der virker!

Det kan være svært at skabe fokus på sygefravær – ofte ved chefer og medarbejdere ikke, hvor mange sygedage, de har haft.

De fleste medarbejdere melder sig i dag syg via SMS (+33%) til en kollega eller chefen, resten via e-mail eller en telefonbesked. Det kan derfor være en udfordring at få fraværet registreret og fraværsstatus delt med kolleger.

​BitaBIZ skaber fokus, gennemsigtighed og forbedret kommunikation samtidig med, at den administrative produktivitet forbedres.

Sygefravær
Helligdage

Helligdage

Ferieplanlægning inkl. helligdage

BitaBIZ booker automatisk jeres officielle helligdage til medarbejderens kalender. Så er der ikke tvivl om de officielle helligdage, der dækker forskellige personalegrupper eller lande. Ferie, der krydser en helligdag, tælles ikke.

Helligdage
Daglig arbejdstids-registrering
Flekstid

Daglig arbejdstids-registrering

Arbejdstids-registrering, der opdaterer en timebank

Den daglige arbejdstids-registrering opdaterer timebanken med plus- og minustimer.

Team-kalenderen viser, hvem, der er tjekket ind.

Flekstid

Daglig arbejdstids-registrering

Arbejdstids-registrering, der opdaterer en timebank

Den daglige arbejdstids-registrering opdaterer timebanken med plus- og minustimer.

Team-kalenderen viser, hvem, der er tjekket ind.

Daglig arbejdstids-registrering
Afspadsering

Afspadsering

Få overblik over hvornår kollegaer afspadserer

Både chef og medarbejder får overblik over optjente timer, der kan afspadseres. Godkendt afspadsering trækkes automatisk fra timebanken og medarbejderen bookes automatisk som fraværende.

Afspadsering
Overarbejde
Time bank

Afvigelsesregistering af arbejdstid

Alle tilgange og behov kan opsættes

Akkumuleres overarbejde i timebanken til senere anmodninger om afspadsering, eller udbetales overarbejde over lønnen? Har jeres virksomhed forskellige regler afhængigt af typen af overarbejde? Afhænger adgang til registrering af overarbejde af personalegruppe? Jeres overarbejdspolitik kan oprettes med BitaBIZ.

Overarbejde

Afvigelsesregistering af arbejdstid

Alle tilgange og behov kan opsættes

Akkumuleres overarbejde i timebanken til senere anmodninger om afspadsering, eller udbetales overarbejde over lønnen? Har jeres virksomhed forskellige regler afhængigt af typen af overarbejde? Afhænger adgang til registrering af overarbejde af personalegruppe? Jeres overarbejdspolitik kan oprettes med BitaBIZ.

Overarbejde
Tidsregistrering

Løntimer

Løntimer overføres automatisk til jeres lønsystem

Tidsregistrering med eller uden elektronisk godkendelse af chefen. Skal egen-betalte pauser automatisk fratrækkes løntimer? Ønsker I overblik over, hvilke aktiviteter løntimer anvendes på?

Når løntimer overføres til lønsystem, markeres de som udbetalt i BitaBIZ og låses.

Tidregistering
Tidsregistrering
Tidsregistrering

Projekt timer

Overblik over tid til projekter?

Opret jeres projektaktiviteter som jobkoder, målret dem evt. til afdelinger. Jeres medarbejdere er nu klar til at registrere deres timer.

Timerne visualiseres i anvendelige Excel- og PowerBI-rapporter, der automatisk opdateres i real time.

Projekt

Overtime iconTidsregistering

Overblik over tid til projekter?

Opret jeres projektaktiviteter som jobkoder, målret dem evt. til afdelinger. Jeres medarbejdere er nu klar til at registrere deres timer.

Timerne visualiseres i anvendelige Excel- og PowerBI-rapporter, der automatisk opdateres i real time.

Tidsregistrering
Tidsregistrering

Min arbejdstid

Overblik til jeres medarbejdere

Har jeres medarbejdere brug for et værktøj til at registrere deres arbejdstid? BitaBIZ tilbyder et brugervenligt og nemt tilgængeligt tidsregistreringsværktøj, der giver medarbejdere mulighed for at registrere deres tid til overblik og dokumentation.

Tidregistering
Dagebank

Dagebank

Dage bank

Dagebanktæller

Overblik over optjening af fridage

Har jeres virksomhed aktiviteter, der optjener fridage? Eksempelvis arbejde på helligdage eller i weekenden.

Optjener jeres medarbejdere ekstra fridage per måned, kvartal eller år? Eksempelvis firmaspecifikke fridage, seniordage, m.fl.

Opret en dagebanktæller, der holder styr på optjente og afholdte dage.

Dagebank

Overtime iconDagebanktæller

Overblik over optjening af fridage

Har jeres virksomhed aktiviteter, der optjener fridage? Eksempelvis arbejde på helligdage eller i weekenden.

Optjener jeres medarbejdere ekstra fridage per måned, kvartal eller år? Eksempelvis firmaspecifikke fridage, seniordage, m.fl.

Opret en dagebanktæller, der holder styr på optjente og afholdte dage.

Dagebank

Egne eventtyper

Egen registreringstype

Tidsregistrering med tilstedestatus

Ikke på kontoret, på arbejde, arbejder andet sted, fraværende

Fleksibilitet til at oprette og målrette eventyper til forskellige formål; planlægning, fravær, løn.

egen event type registrering

Prøv BitaBIZ gratis

✓ 30 dages prøve ✓ Fuld support ✓ Ingen binding