Overblik

BitaBIZ er en personaleplatform med et stærkt fokus på tidsregistrering. Vores kunder anvender BitaBIZ, fordi vi tilbyder “best of class” tidsregistrering, fraværsregistrering, medarbejderadministration og planlægning.

Overblik

BitaBIZ er en personaleplatform med et stærkt fokus på tidsregistrering. Vores kunder anvender BitaBIZ, fordi vi tilbyder “best of class” tidsregistrering, fraværsregistrering, medarbejderadministration og planlægning.

Ferieplanlægning

Vacation logoFerieplanlægning

Administration og planlægning

Undgå at ferieansøgninger bliver aftalt mundtligt eller via e-mail. Få overblik over, hvilke kollegaer, der har booket ferie, og om en ferie er godkendt eller afventer godkendelse.

Med BitaBIZ reduceres behovet for administrativ opfølgning og efterregistreringer af afholdt ferie. BitaBIZ sikrer, at alle feriedage planlægges og registreres i én arbejdsgang.

Godkendt ferie opdateres automatisk til jeres forretningssystemer.

Fravær

Vacation logoFerieplanlægning

Administration og planlægning

Undgå at ferieansøgninger bliver aftalt mundtligt eller via e-mail. Få overblik over, hvilke kollegaer, der har booket ferie, og om en ferie er godkendt eller afventer godkendelse.

Med BitaBIZ reduceres behovet for administrativ opfølgning og efterregistreringer af afholdt ferie. BitaBIZ sikrer, at alle feriedage planlægges og registreres i én arbejdsgang.

Godkendt ferie opdateres automatisk til jeres forretningssystemer.

Ferieplanlægning

Vacation logoFeriefri og omsorgsdage

Løsning til håndtering af ekstra feriedage

Opret tæller til omsorgsdage, feriefridage og 6. ferieuge.

Markér optjeningsprincip og vælg om jeres medarbejdere skal registrere i dage eller dage og timer.

Feriefri og omsorgsdage
Sygefravær

Sick days coffe mug logoSygefravær

Sygefraværsregistrering, der virker!

Det kan være svært at skabe fokus på sygefravær – ofte ved chefer og medarbejdere ikke, hvor mange sygedage, de har haft.

De fleste medarbejdere melder sig i dag syg via SMS (+33%) til en kollega eller chefen, resten via e-mail eller en telefonbesked. Det kan derfor være en udfordring at få fraværet registreret og fraværsstatus delt med kolleger.

​BitaBIZ skaber fokus, gennemsigtighed og forbedret kommunikation samtidig med, at den administrative produktivitet forbedres.

Fravær

Sick days coffe mug logoSygefravær

Sygefraværsregistrering, der virker!

Det kan være svært at skabe fokus på sygefravær – ofte ved chefer og medarbejdere ikke, hvor mange sygedage, de har haft.

De fleste medarbejdere melder sig i dag syg via SMS (+33%) til en kollega eller chefen, resten via e-mail eller en telefonbesked. Det kan derfor være en udfordring at få fraværet registreret og fraværsstatus delt med kolleger.

​BitaBIZ skaber fokus, gennemsigtighed og forbedret kommunikation samtidig med, at den administrative produktivitet forbedres.

Sygefravær

Vacation logoHelligdage

Ferieplanlægning inkl. helligdage

BitaBIZ booker automatisk jeres officielle helligdage til medarbejderens kalender. Så er der ikke tvivl om de officielle helligdage, der dækker forskellige personalegrupper eller lande. Ferie, der krydser en helligdag, tælles ikke.

Helligdage
Daglig arbejdstids-registrering

Overtime iconDaglig arbejdstids-registrering

Arbejdstids-registrering, der opdaterer en timebank

Den daglige arbejdstids-registrering opdaterer timebanken med plus- og minustimer.

Team-kalenderen viser, hvem, der er tjekket ind.

Flekstid

Overtime iconDaglig arbejdstids-registrering

Arbejdstids-registrering, der opdaterer en timebank

Den daglige arbejdstids-registrering opdaterer timebanken med plus- og minustimer.

Team-kalenderen viser, hvem, der er tjekket ind.

Daglig arbejdstids-registrering

Time off logoAfspadsering

Få overblik over hvornår kollegaer afspadserer

Både chef og medarbejder får overblik over optjente timer, der kan afspadseres. Godkendt afspadsering trækkes automatisk fra timebanken og medarbejderen bookes automatisk som fraværende.

Afspadsering
Overarbejde

Sick days coffe mug logoAfvigelsesregistering af arbejdstid

Alle tilgange og behov kan opsættes

Akkumuleres overarbejde i timebanken til senere anmodninger om afspadsering, eller udbetales overarbejde over lønnen? Har jeres virksomhed forskellige regler afhængigt af typen af overarbejde? Afhænger adgang til registrering af overarbejde af personalegruppe? Jeres overarbejdspolitik kan oprettes med BitaBIZ.

Overarbejde

Sick days coffe mug logoAfvigelsesregistering af arbejdstid

Alle tilgange og behov kan opsættes

Akkumuleres overarbejde i timebanken til senere anmodninger om afspadsering, eller udbetales overarbejde over lønnen? Har jeres virksomhed forskellige regler afhængigt af typen af overarbejde? Afhænger adgang til registrering af overarbejde af personalegruppe? Jeres overarbejdspolitik kan oprettes med BitaBIZ.

Overarbejde

Tidsregistrering

Time RegistrationLøntimer

Løntimer overføres automatisk til jeres lønsystem

Tidsregistrering med eller uden elektronisk godkendelse af chefen. Skal egen-betalte pauser automatisk fratrækkes løntimer? Ønsker I overblik over, hvilke aktiviteter løntimer anvendes på?

Når løntimer overføres til lønsystem, markeres de som udbetalt i BitaBIZ og låses.

Tidregistering
Tidsregistrering

Overtime iconProjekt timer

Overblik over tid til projekter?

Opret jeres projektaktiviteter som jobkoder, målret dem evt. til afdelinger. Jeres medarbejdere er nu klar til at registrere deres timer.

Timerne visualiseres i anvendelige Excel- og PowerBI-rapporter, der automatisk opdateres i real time.

Projekt

Overtime iconTidsregistering

Overblik over tid til projekter?

Opret jeres projektaktiviteter som jobkoder, målret dem evt. til afdelinger. Jeres medarbejdere er nu klar til at registrere deres timer.

Timerne visualiseres i anvendelige Excel- og PowerBI-rapporter, der automatisk opdateres i real time.

Tidsregistrering

Tidsregistrering

Overtime iconMin arbejdstid

Overblik til jeres medarbejdere

Har jeres medarbejdere brug for et værktøj til at registrere deres arbejdstid? BitaBIZ tilbyder et brugervenligt og nemt tilgængeligt tidsregistreringsværktøj, der giver medarbejdere mulighed for at registrere deres tid til overblik og dokumentation.

Tidregistering
Dagebank

Dagebank

Overtime iconDagebanktæller

Overblik over optjening af fridage

Har jeres virksomhed aktiviteter, der optjener fridage? Eksempelvis arbejde på helligdage eller i weekenden.

Optjener jeres medarbejdere ekstra fridage per måned, kvartal eller år? Eksempelvis firmaspecifikke fridage, seniordage, m.fl.

Opret en dagebanktæller, der holder styr på optjente og afholdte dage.

Dagebank

Overtime iconDagebanktæller

Overblik over optjening af fridage

Har jeres virksomhed aktiviteter, der optjener fridage? Eksempelvis arbejde på helligdage eller i weekenden.

Optjener jeres medarbejdere ekstra fridage per måned, kvartal eller år? Eksempelvis firmaspecifikke fridage, seniordage, m.fl.

Opret en dagebanktæller, der holder styr på optjente og afholdte dage.

Dagebank

Egne eventtyper

Overtime iconTidsregistrering med tilstedestatus

Ikke på kontoret, på arbejde, arbejder andet sted, fraværende

Fleksibilitet til at oprette og målrette eventyper til forskellige formål; planlægning, fravær, løn.

egen event type registrering

Prøv BitaBIZ i dag

BitaBIZ er den nemme genvej til effektiv administration og fokus på planlægning og kommunikation.

Prøv BitaBIZ i dag

BitaBIZ er den nemme genvej til effektiv administration og fokus på planlægning og kommunikation.

Kom igang

Prøv BitaBIZ i dag

BitaBIZ er den nemme genvej til effektiv administration og fokus på planlægning og kommunikation..

kom i gang