projekt registrering

Tidsregistrering af løn- og projekttimer

Registrering af tidsforbrug fordelt på løntimer, aktiviteter eller jobkoder.

Til medarbejdere der skal registrere deres tid på aktiviteter, løntimer og projekter.

BitaBIZ giver overblik til både chefen og jeres administrationen i real time med jeres tidsforbrug.

Medarbejderne får en brugervenlig løsning til at registrere arbejdstid til projekt- og/ eller løntimeafregning.

Tidsregistrering af løn- og projekttimer

Registrering af tidsforbrug fordelt på løntimer, aktiviteter eller jobkoder.

Til medarbejdere der skal registrere deres tid på aktiviteter, løntimer og projekter.

BitaBIZ giver overblik til både chefen og jeres administrationen i real time med jeres tidsforbrug.

Medarbejderne får en brugervenlig løsning til at registrere arbejdstid til projekt- og/ eller løntimeafregning.

projekt registrering

Skab overblik over tidsforbruget

Gør det nemt for jeres medarbejdere at registrere løntimer og projekttimer.

I får blandt andet:

✓ Flere metoder til tidsregistrering af arbejdstid

✓ Automatisk administration af egen-betalte pauser

✓ Opsætning af jobkoder til lønafregning og projekt/ aktivitetstid

✓ Statistik over løntimer og projekttimer

✓ Fejlfri afregning af løntimer (normal timer og tillæg) til lønsystem

✓ Fejlfri afregning af projekttimer til projektstyring

Projektregistrering

Enkel tidsregistrering.

Projektregistrering

Nem registrering

Det skal være nemt at registrere tid på projekter og aktiviteter. Med BitaBIZ kan tid registreres fra mobil app, Outlook app og web-portal.

Tilbagevendende projekt timer?

Hvis man er fast allokeret til aktiviteter, kan disse timer registreres for en periode.

Smart overblik

Medarbejder kan følge sine timer, både grafisk i sin kalender eller fra en traditionel listevisning, der beregner summen af registrerede timer.

Administrér projekter på aktivitetsniveau?

Timeforbrug fordelt på projekttyper og fraværstyper.

Arbejdstidens fordeling rapport

Projektledelse

Komplet overblik over tidsforbrug fordelt på aktiviteter og fravær.

Fleksibilitet

Indstil rapporten til den ønskede tidsperiode og vælg hvilke projekttyper og fraværstyper, der skal medregnes i rapporten.

Fokus på arbejdstiden?

Med BitaBIZ bliver både fraværstimer og arbejdstimer detaljeret analyseret i jeres virksomhed.

hr statistik

Kapacitet | Projekttimer | Overarbejdstimer | 48-timers-reglen | Tidsbudget | Løntimer | Fraværstimer

Opsætning der er enkel og ligetil

Det tager kun 5 minutter at oprette et projekt, der er målrettet jeres afdelinger

Opsætning der er enkel og ligetil

Jobkoder

Opret de aktiviteter, der skal registreres tid på.

Løntimer?

Skal projekttimerne anvendes som løntimer?

Målret afdelinger?

Forskellige afdelinger kan have forskellige aktiviteter, der skal registreres tid på.

Projektregistrering

Enkel tidsregistrering.

Nem registrering

Det skal være nemt at registrere tid på projekter og aktiviteter. Med BitaBIZ kan tid registreres fra mobil app, Outlook app og web-portal.

Smart overblik

Medarbejder kan følge sine timer, både grafisk i sin kalender eller fra en traditionel listevisning, der beregner summen af registrerede timer.

Tilbagevendende projekt timer?

Hvis man er fast allokeret til aktiviteter, kan disse timer registreres for en periode.

Projektregistrering

Administrér projekter på aktivitetsniveau?

Timeforbrug fordelt på projekttyper og fraværstyper

Projektledelse

Komplet overblik over tidsforbrug fordelt på aktiviteter og fravær.

Fleksibilitet

Indstil rapporten til den ønskede tidsperiode og vælg hvilke projekttyper og fraværstyper, der skal medregnes i rapporten.

Arbejdstidens fordeling rapport

Fokus på arbejdstiden?

Med BitaBIZ bliver både fraværstimer og arbejdstimer detaljeret analyseret i jeres virksomhed.

hr statistik

Kapacitet | Projekttimer | Overarbejdstimer | 48-timers-reglen | Tidsbudget | Løntimer | Fraværstimer

Opsætning der er enkel og ligetil

Det tager kun 5 minutter at oprette et projekt, der er målrettet jeres afdelinger.

Jobkoder

Opret de aktiviteter, der skal registreres tid på.

Målret afdelinger?

Forskellige afdelinger kan have forskellige aktiviteter, der skal registreres tid på.

Løntimer?

Skal projekttimerne anvendes som løntimer?

Opsætning der er enkel og ligetil

Bliv klog på EU’s arbejdstidsdirektiv?